CHỌN TƯỢNG PHẬT ĐỂ Ô TÔ HỢP THEO TUỔI

Đối với đức Phật thì không bao giờ phân biệt giàu – nghèo, già – trẻ, sang – hèn chỉ cần bạn thành tâm cầu khấn. Chính vì vậy khi chọn tượng Phật phong thuỷ để xe ô tô bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn như Phật Thích Ca Mâu Li Phật Di Lạc, Phật Bà Quan Âm, … nhưng bạn cần phải cân nhắc tới Phật bản mệnh.

PHẬT BẢN MỆNH LÀ AI?

Mỗi một người sinh ra sẽ cầm tinh một con giáp, tương ứng với mỗi con giáp sẽ là một đức Phật bản mệnh. Trong cuốn “Pháp uyển châu lâm” cũng có viết: “Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển, có mười hai loài thú, được Bồ tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát dặn những loài thú này bảo vệ, nhận được lợi ích, nên 12 con giáp cũng dựa vào đó để đặt ra…”

Còn theo dân gian thì Phật bản mệnh sẽ bảo hộ cho bạn được may mắn, sức khoẻ, xua đuổi tà khí và những điều xấu. Việc biết được Phật bản mệnh của mình sẽ rất quan trọng và hữu ích với bạn trong hiện tại cũng như tương lai. Đơn cử như khi đi chùa cầu an lễ Phật, ta biết hướng về ai kêu cầu, ước nguyện.

PHẬT BẢN MỆNH ỨNG THEO 12 CON GIÁP

1.Phật bản mênh của tuổi Tý – Quan Âm nghìn mắt nghìn tay

# Sự tích về Quan Âm nghìn mắt nghìn tay.

Sự tích về Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ. Tương truyền xa xưa, có một vị vua sinh liên tiếp ra hai người con gái, lo lắng không có con trai nối dõi nên ngày đêm cầu khẩn Trời Phật cho hoàng hậu sinh ra một hoàng tử nhưng đến người con thứ ba sinh ra vẫn là con gái và được đặt tên là Diệu Hiền.

Trong ba nàng công chúa thì nhà vua đặc biệt yêu quý Diệu Hiền và có ý định nhường ngôi cho phò mã khi nàng lấy chồng nhưng khắc hẳn với hai người chị là công chúa Diệu Thanh và Diệu Ân thích đắm mình trong cung vàng điện ngọc mà nàng lại say mê theo tiếng kinh Phật. Công chúa quyết tâm không lấy chồng rồi hiến thân cho đạo phật khiến nhà vua và hoàng hậu tức giận vô cùng.

Nhà vua khuyên răn bao nhiêu Diệu Hiền cũng không chịu mà một mực cương quyết đi tu tại chùa Bạch Tước. Nhà vua đành chịu và giả vờ chiều theo ý con nhưng lại hạ lệnh cho các trụ trì trong chùa thuyết phục công chúa ba về cung lấy chồng, nếu việc không thành thì sẽ đốt chùa và xử tử hết các nhà sư. Các nhà sư sợ hãi tìm đủ mọi cách nhưng đều không lay chuyển được.

Vua hay tin, nổi cơn thịnh lộ ra lệnh đốt chùa và giết luôn công chúa không tuân lệnh vua cha, nhưng khi lửa đang bùng bùng bốn phía thì trời bỗng tuôn mưa xối xả đám cháy. Vua bèn cho bắt công chúa để xử tử nhưng trời lại nổi cơn bão táp, sấm sét ầm trời đánh bay cây đao của đao phủ đang nhắm vào cổ công chúa. Vua vẫn không nguôi giận ra lệnh treo cổ nàng, trong lúc quân lính đang chuẩn bị thì ở đâu xuất hiện một con hổ trắng lao tới cứu thoát nàng và chạy một mạnh sang tới tận động Hương Tích Việt Nam (Ngày nay, chùa Hương vẫn có di tích tời Quan Âm Diệu Hiền). Kể từ khi đến đây tu hành, các thú dữ trong rừng đều được cảm hoá và hàng ngày đến nghe kinh, thay nhau phụ giúp công việc giúp công chúa.

Không lâu sau, ở quê nhà vua cha bị bạo bệnh. Da thịt vùa sần xùi nở loét, các ngón chân tay dần dần rơi rụng mất cả hai bàn tay, hai bàn chân rồi mù cả hai mắt khiến các danh y khắp nơi đều bó tay. Lúc này công chúa Diệu Hiền tu tới gần đắc đạo về quê thăm nhà thấy vậy liền tự móc hai mắt, chặt hai tay để tháp chữa cứu cho cha được khoẻ mạnh trở lại. Phật tổ cảm động trước lòng thành cảu công chúa đã độ trì cho bà thành Phật, lại ban cho bà nghìn mắt, nghìn tay để cứu vớt thế gian. Cũng có tục truyền rằng công chúa Ba chính là Phật bà quan âm đầu thai chuyển thế.

# Mối liên quan giữa Quan Âm nghìn mắt nghìn tay và người tuổi Tý

Phật độ mệnh của tuổi Tý chính là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, đại diện cho đại từ đại bị. Ngài giúp cho bạn có thêm năng lượng tích cực, ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi khó khăn, bệnh tận trong cuộc sống.

Theo quan niệm của Phật giáo, Quan Âm nghìn mắt nghìn tay có nghìn mắt để dõi khắp nhân gian, có nghìn tay để giúp đỡ chúng sinh. Vì vậỵ dù người tuổi Tý ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào ngài cũng chiếu thấy. Nếu như vận may đang ở gần thì ngài sẽ phổ độ để bạn thêm may mắn và ngược lại nếu như những tà ma, xui rủi đang ở gần thì ngài sẽ hoá giải hoạn nạn giúp bạn để có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và may mắn. 

# Mẫu tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay để xe ô tô.

(Thêm hình ảnh và giới thiệu về sản phẩm)

# Mẫu dây treo Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay treo xe ô tô.

(Thêm hình ảnh và giới thiệu về sản phẩm)

2. Phật bản mệnh của tuổi Mão – Văn Thù Bồ Tát

# Sự tính về Văn Thù Bồ Tát

Theo sự tích thì Văn Thù Bồ Tát chính là Vương Chúng Thái Tử, là con thứ 3 của vua Vô Tránh Niệm. Từ lúc sinh ra ngài đã có một trí tuệ đức độ hơn người, sau này ngài xuất gia đi tu và quyết đinh phát 25 lời nguyện gồm:

– Lời nguyện thứ 1: Công đức tôi cúng dường Phật tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi đó, nay xin hồi hướng về đạo vô thượng Bồ đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ tát, đặng hóa độ chúng sanh, chớ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả.

– Lời nguyện thứ 2: Tôi nguyện hóa độ hết thảy mọi loài chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu đạo vô thượng cánh giác, giữ gìn tâm Bồ Đề cho bền chắc, và khuyến hóa theo môn lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn,  thiền định, trí huệ.

– Lời nguyện thứ 3: Tôi nguyện giáo hóa vô số chúng sanh ở các thế giới đều đặng thành Phật thuyết pháp trước tôi, và trong khi thuyết háp, làm sao cho tôi đều xem thấy tất cả.

– Lời nguyện thứ 4: Tôi nguyện trong khi tu Bồ Tát Đạo, làm đặng vô lượng việc Phật, và sanh ra đời nào cũng tu theo Đạo ấy cả.

– Lời nguyện thứ 5: Bao nhiêu chúng sanh của tôi dạy dỗ đều đặng thanh tịnh, như các người đã có tu phép thiền định ở cõi Phạm Thiên, tâm ý không còn điên đảo. Nếu đặng các kẻ chúng sanh như vậy sanh về cõi tôi, thì khi ấy tôi mới thành đạo.

– Lời nguyện thứ 6: Tôi nguyện đem các món hạnh nguyện mà cầu đặng cõi Phật trang nghiêm và nguyện hết thảy các cõi Phật đều hiệp chung lại thành một thế giới của tôi.Đường giới hạn xung quanh trong cõi ấy đều dùng những chất: Vàng, bạc, ngọc lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não, mà xây đắp cho cao lên đến cõi Phạm Thiên, còn mặt đất thì toàn là ngọc lưu ly tất cả.

– Lời nguyện thứ 7: Trong cõi ấy không có các món đất, cát, bụi bặm, chông gai, dơ dáy, và không có những sự cảm xúc, thô ác, và xấu xa, cũng không có những người đàn bà và tên hiệu của người đàn bà. Hết thảy chúng sanh đều hóa sanh, chớ không phải bào thai trong bụng mẹ như các cõi khác, và hằng tu tập các pháp thiền định, vui đẹp tự nhiên, chớ không cầu phải ăn uống những đồ vật chất.

– Lời nguyện thứ 8: Trong cõi tôi không có người Tiểu thừa, Thinh Văn và Duyên Giác. Thảy đều là các bực Bồ Tát, căn tánh cao thượng, tâm trí  sáng suốt, người nào cũng đã xa lìa mọi sự tham lam, hờn giận, ngu si, và đã tu đặng các môn phạm hạnh cả.

– Lời nguyện thứ 9: Trong khi chúng sanh sanh về cõi tôi, thì tự nhiên đủ tướng mạo Tỳ khưu, đều có cạo tóc và đắp y một cách chỉnh đốn cả.

– Lời nguyện thứ 10: Chúng sanh trong cõi tôi muốn ăn, thì tự nhiên có bình bát thất bảo cầm ở nơi tay và đủ các món đồ ăn ngon đẹp đầy bát. Khi ấy lại nghĩ rằng: Chúng ta chớ nên dùng những đồ này, nguyện đem bố thí, trước hết dâng cúng cho các Đức Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, và Duyên Giác, sau nữa thì chúng sanh nghèo hèn và các loài ngạ quỷ đói khát đều dùng no đủ. Còn phần chúng ta thì nên tu pháp thiền định, hưởng sự vui đẹp tức là món ăn.

– Lời nguyện thứ 11: Mọi người suy nghĩ như vậy, liền đặng pháp Tam muội, gọi là “Bất khả tư nghị hạnh”, có sức thần thông, dạo đi tự tại, không có sự gì ngăn ngại tất cả. Độ trong giây phút, mọi người được dạo khắp thế giới mà cúng dường Phật, bố thí và diễn thuyết các pháp cho chúng sanh nghe rồi trở về nước thì vừa đúng bửa ăn.

– Lời nguyện thứ 12: Tôi nguyện trong thế giới của tôi không có tám món chướng nạn và các sự khổ não, và cũng không có những người phá hư giới luật.

– Lời nguyện thứ 13: Tôi nguyện trong thế giới ấy có nhiều món châu báu rất lạ lùng và không cần gì phải dùng đến ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Các vị Bồ Tát tự nhiên xung quanh thân thể có hào quang sáng chói, soi khắp các nơi, thường chiếu luôn không có ngày đêm, chỉ xem lúc nào bông nở thì cho là ban ngày, lúc nào bông xếp lại cho là ban đêm mà thôi. Còn khí hậu thường điều hòa, không nóng quá cũng không lạnh quá.

– Lời nguyện thứ 14: Nếu các vị Bồ Tát nào bổ xứ làm Phật các cõi khác, thì trước hết ở nơi cõi tôi, rồi đến cung Trời Đâu xuất, sau mới giáng sinh đến cõi ấy.

– Lời nguyện thứ 15: Tôi nguyện hóa độ chúng sanh đều thành Phật hết rồi, tôi mới hiện lên trên hư không mà nhập diệt.

– Lời nguyện thứ 16: Trong lúc tôi nhập diệt, thì có nhiều món âm nhạc tự nhiên kêu vang đủ pháp mầu nhiệm và các vị Bồ Tát nghe đều tỏ đặng các lẽ huyền diệu.

– Lời nguyện thứ 17: Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện khi làm Bồ Tát mà dạo trong các cõi Phật, xem thấy những thức trang nghiêm những châu báu, những hình trạng, những xứ sở, và những hạnh nguyện của chư Phật, thì tôi đều cầu đặng thành tựu tất cả.

– Lời nguyện thứ 18: Tôi nguyện các vị Đẳng Giác Bồ Tát đều ở trong cõi tôi mà đợi đến thời kỳ sẽ bổ xứ làm Phật, chớ không thọ sanh các cõi nào khác nữa. Nếu các vị nào muốn đến cõi khác thành Phật mà hóa độ chúng sanh, thì tùy theo ý nguyện.

– Lời nguyện thứ 19: Thưa Đức Thế Tôn! Trong khi tôi tu đạo Bồ Tát, nguyện đặng cõi Phật rất tốt đẹp nhiệm mầu. Các vị Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, tu Bồ tát hạnh, mà đặng bực bổ xứ thành Phật, đều sanh về trong cõi tôi cả.

– Lời nguyện thứ 20: Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện đặng như vậy, tôi mới thành Phật, và nguyện ngồi khoanh chưn trên tọa Kim Cang ở dưới cây Bồ Đề, trong giây lát chứng thành Chánh Giác.

– Lời nguyện thứ 21: Khi thành Phật rồi, tôi biến hóa ra các vị hóa Phật và các vị Bồ Tát, nhiều như số các sông Hằng, đặng dạo các thế giới mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy các Pháp nhiệm mầu và khiến cho hết thảy nghe Pháp rồi đều phát Bồ Đề Tâm, cho đến khi thành đạo cũng không đổi dời tâm trí.

– Lời nguyện thứ 22: Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh ở trong các cõi nếu thấy đặng tướng tốt của tôi, hằng in nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng không quên.

– Lời nguyện thứ 23: Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tôi, người nào cũng đủ căn thân toàn vẹn, không hư thiếu món gì. Nếu các vị Bồ Tát muốn xem thấy tướng tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, thì đều thấy đặng cả. Khi thấy rồi, liền phát Bồ Đề tâm, và lại trong lúc thấy tôi, những sự hoài nghi về đạo pháp tự nhiên hiểu biết đặng cả, không cần đợi tôi giải quyết nữa.

– Lời nguyện thứ 24: Tôi nguyện khi tôi thành Phật rồi, thì tôi đặng thọ mạng vô cùng vô tận, không kể xiết. Còn các vị Bồ Tát trong cõi tôi cũng đặng sống lâu như vậy.

– Lời nguyện thứ 25: Trong lúc tôi thành Phật, có vô số Bồ Tát đủ tướng mạo Tỳ khưu, người nào cũng cạo đầu, đắp y, cho đến khi nhập Niết Bàn thì những tóc không khi nào để mọc dài, và những y cũng không khi nào đổi  bận như đồ người thế tục.

Sau khi Văn Thù Bồ Tát phát nguyện thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe được liền khen Ngài là: “người đại trượng phu, có trí huệ nhiệm màu đã phát nguyện rất lớn với nhiều khó khăn, từ đó mà tạo ra công đức vô lượng”. Cũng cùng lúc đó chư phật mười phương đã kí chứng cho Văn Thù Bồ Tát thành phật và trở thành thị giả theo hầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

# Mối liên quan giữa Văn Thù Bồ Tát và người tuổi Mão

Phật bản mệnh của người tuổi Mão chính là Văn Thù Bồ Tát, ngài đại diện cho đại trí tuệ. Chính vì vậy những người tuổi Mão được ngài khai sáng tư duy, huệ nhãn và thúc đẩy ý chí tinh thần trong mỗi cá nhân.

Văn Thù Bồ Tát là người thấu hiểu tường tận mọi chuyện trên đời từ đó ngài dùng học vấn và kiến thức để sói sáng cho chúng sinh, giải thoát khỏi bể khổ u ám của cuộc sống. Tuổi Mão được ngài độ mệnh là một may mắn lớn, ngài cùng với Phổ Hiền Bồ Tát và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Chính vì vậy, những người tuổi Mão sẽ được ngài phù trợ cho con đường học hành đỗ đạt, sự nghiệp thăng tiến, phúc lộc đầy nhà từ chính sự sáng tạo, ý chí kiên cương để đương đầu với mọi khó khăn, chông gai.

Người tuổi Mão cũng cần lưu ý, Văn Thù không phải là vị Bồ Tát cứu độ, cứu nạn nhưng ngài lại khai mở giúp con người khi đã đủ ba yếu tố: trí, tuệ, chứng nhưng lại không biết cách kết hợp và  phát huy. Bởi đơn giản người thường không thể nhận ra được chân tâm bản tính của chính mình. Vì thế người tuổi Mão khi gặp hoạn nạn, bí bách, sai đường lạc hướng hãy cầu khẩn với Văn Thù Bồ Tát để ngài khai thông trí tuệ từ đó tự giác ngộ, tự thấu hiểu bản thân, tự nhìn nhận được rõ ràng bản chất của vấn để để giải quyết.

# Mẫu tượng phật Văn Thù Bồ Tát để xe ô tô

(Hình ảnh và giới thiệu sản phẩm )

# Mẫu dây treo Phật Văn Thù Bồ Tát treo xe ô tô

(Hình ảnh và giới thiệu sản phẩm )

3. Phật bản mệnh của tuổi Thìn và tuổi Tị – Phổ Hiền Bồ Tát.

ngu-hanh-tuong-sinh-tuong-khac

CHỌN TƯỢNG XE Ô TÔ HỢP PHONG THỦY

Dây treo xe ô tô đẹp tại hồ chí minh

DÂY TREO XE Ô TÔ CAO CẤP VÀ SANG TRỌNG

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Livechat 0965760553(zalo)