NHỮNG LƯU Ý KHI MUA TƯỢNG PHẬT ĐỂ XE Ô TÔ

Trong đời sống văn hoá tâm linh người Việt, việc thỉnh và đặt tượng Phật trong xe ô tô không còn xa lạ. Nhưng thỉnh như nào và đặt như thế nào cho đúng lại là những câu hỏi được...